STEFtec Education

Specialisaties

STEFtec Education is gespecialiseerd in auto-technisch onderwijs. De expertise van STEFtec Education ligt daarbij vooral op het gebied van voertuig elektriciteit en voertuig elektronica.
Steffen Elgersma is tweedegraads docent motorvoertuigentechniek.

STEFtec Education is gespecialiseerd in hybride- en elektrische voertuigen. Veel docenten en bedrijven zien de noodzaak van het integreren van lesstof over hybride- en elektrische voertuigen maar kunnen hierbij hulp gebruiken.

STEFtec Education wil een actieve rol spelen in het overdragen van kennis en ervaring m.b.t. elektrische voertuigen en autonoom rijden.

Uitleg in “Jip en Janneke taal”, aanschouwelijk onderwijs, passie, enthousiasme en gedegen kennis zijn kernbegrippen van STEFtec Education.

Maar STEFtec Education wil de techniek vooral laten ervaren!

Sterk in het leveren van maatwerk en flexibiliteit!